ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -32-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اِنَّ الَّذ۪ى لَيْسَ ف۪ى جَوْفِه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. “Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”(Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân, 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1) İnsan, îmâr isteyen bir hânedir, «Kimde Kur’an yoksa bir vîrânedir.» vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün