ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -32-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اِنَّ الَّذ۪ى لَيْسَ ف۪ى جَوْفِه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. “Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”(Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân, 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1) İnsan, îmâr isteyen bir hânedir, «Kimde Kur’an yoksa bir vîrânedir.» vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

EV

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Ev, insanın hayatının yeşerip neşv ü nemâ bulduğu bir ana rahmi gibidir. İnsanoğlunun yeryüzündeki macerasına adım attığı yer olan evler, maddî ve mânevî gelişiminin basamaklarını tırmanması için emniyetli ve şefkatli bir kucak sunar. Hayatın ilk yılları gibi son yılları için de evler en önemli sığınaktır. Tıpkı çocuklar gibi ihtiyarların da bu emniyetli ve şefkatli […]

Continue reading »