İMZASI VAR!..

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Aşkının eserisin,
Kalplerde imzası var…
Bilirsen Kevser’isin,
Kullukta rızâsı var…

Neyin muzdaribisin?
Unutma turâbîsin!
İmtihana tâbîsin,
Kaderi, kazası var…

Hak bâtıldan ayrılsın,
Kılıç kından sıyrılsın,
Şirkin boynu kırılsın,
Ali’si, Hamza’sı var…

Çağın şahidi biziz,
Dostun Halid’i biziz,
Şehâdet candan aziz,
Gül kokan gazası var…

Hep dik başlı âsîdir,
Gönlün prangasıdır,
Bir çöplük kargasıdır,
Bu nefsin cezası var…

Yücelmek varken Hak’ta,
Kibrin geldiği nokta,
Perde gözde, kulakta…
Lât-Menât-Uzzâ’sı var..

İçimde çöl sıcağı,
Ne hâlde Hira Dağı?
İnsan sırlar yumağı,
Zerrenin fezâsı var…

Îmansız akla hayret,
Bildin mi neymiş devlet?
Olan biteni seyret!
Zıtların nizâsı var…

Zaman nereye akar?
Zalimi zulmü yakar,
Ahlar Rahmân’a çıkar,
Bir nâr-ı beyzâsı var…