GÖR, NE VARSA, ÖZÜNDEDİR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Kazâ, kader; menzil, durak; Gör, ne varsa, özündedir!.. Nefs işleyen edep, ahlâk; Gör, ne varsa, özündedir!.. Aç «hikmet» bil her eşyayı; Oku, sonsuz bir dünyayı!.. Her âzanda, sez ihyâyı; Gör, ne varsa, özündedir!.. Gönül kul ol, Hakk’a eğil; Bu göz, kulak senin değil!.. Can sırrını, eyle tahsil; Gör, ne varsa, özündedir!.. Fitneyi kır, şirkten sakın; […]

Continue reading »

MAZLUMUN ÂHI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ZULM İLE ÂBÂD OLUNMAZ Allah Teâlâ’nın mübârek esmâsı içinde; «el-Hak, el-Adl ve el-Muksıt» isimleri de yer alır. Cenâb-ı Hak; adâletlidir, adâletle muâmele edenleri sever. Adâletin zıddı zulümdür. Cenâb-ı Hak, mazlumların haklarını zalimlerin yanında bırakmaz. Hakkı tecellî ettirir ve hakkı sahibine verir. Ekseriyâ bu dünyada dahî zalim zulmünün cezasını bulur ve mazlum, hakkına kavuşur. Bu […]

Continue reading »

SOHBETE GELEN YILAN

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Kādiriyye tarîkatının kurucusu Abdulkādir Geylânî Hazretleri, 1077’de Hazar Denizi’nin güneybatısındaki bir köyde doğdu. Dindar ve sâlih bir kimse olan babası; o küçükken vefat edince, annesinin ve dedesinin himayesinde büyüdü. On sekiz yaşına gelince annesinden izin alarak Bağdat’a gitti. Kısa zamanda usûl ve mezhepler konusunda geniş bilgi sahibi oldu. Bağdat mutasavvıflarıyla yakın dostluklar kurdu. Hocası […]

Continue reading »

«BUDUR HAKK’A RIZÂ…» DEDİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Aç o derin mânâya bak; «Sende kader, kazâ…» dedim!.. «Gül» oduyla yandı ocak; «Nefse indi ezâ…» dedim!.. Kır Menât’ı, sök, at Lât’ı; Tesbihte duy kâinâtı!.. Halîl gibi gör fıtratı; «Kol geziyor Uzzâ…» dedim!.. Yûsuf kokar içli gamım; «Hikmet» ister her ilhâmım!.. «Bu kaçıncı nefs kıyâmım; Bu kaçıncı gazâ?» dedim!.. Şevkle yoğur aşk harcını; İsmail tek […]

Continue reading »

İMZASI VAR!..

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Aşkının eserisin, Kalplerde imzası var… Bilirsen Kevser’isin, Kullukta rızâsı var… Neyin muzdaribisin? Unutma turâbîsin! İmtihana tâbîsin, Kaderi, kazası var… Hak bâtıldan ayrılsın, Kılıç kından sıyrılsın, Şirkin boynu kırılsın, Ali’si, Hamza’sı var… Çağın şahidi biziz, Dostun Halid’i biziz, Şehâdet candan aziz, Gül kokan gazası var… Hep dik başlı âsîdir, Gönlün prangasıdır, Bir çöplük kargasıdır, Bu nefsin […]

Continue reading »