BU YÜCE KUR’ÂN

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Hakk’ın metin ipi bu yüce Kur’ân,
En doğru bir yola hidâyet eyler.
Hak ile bâtılı ayıran Furkan,
Şeksiz doğrulara delâlet eyler.

Şüphelerden uzak bu kerim kitap,
Her bir harfi için vardır on sevap,
Kalplere nûruyla olunca mehtap,
Ete ve kemiğe sirâyet eyler.

Kur’ân daim yürür ilimden önde,
Ondadır ne varsa yarında dünde,
Kıyâmete kadar olan her günde,
Bütün ihtiyaca kifâyet eyler.

Tahsili cennete götüren yoldur,
Öğrenip öğreten, hayırlı kuldur,
Haslık sıfatıyla Hakk’a makbuldür,
Ehlullah olmakla beşâret eyler.

Kur’ân’dır insanın beyanı sözlü,
Mânâ deryasında kâinat gizli,
Bazen açık açık, bazen remizli,
Sayısız sırlara işaret eyler.

Onu okuyanlar konuşur Hak’la,
Halvette bulunur Hüsn-i Mutlak’la,
Kalbinin gözüyle okusa aşkla,
Sözün sahibini ziyaret eyler.

Rabbin kitabını okusa bir can,
Namazı tam kılsa, eylese ihsan,
İster gizli versin ister açıktan,
Kesâdı olmayan ticaret eyler.

Kur’ân’la uykusuz geçen geceler,
Sûreler, âyetler, harfler, heceler,
İdraki uğrunda pak düşünceler,
Büyük mahkemede şefaat eyler.

Dünya bir dershane, Kur’ân kitabı,
Hükmünce görülür kulun hesabı,
Sâlih, mükâfatı; fâsık, azabı
Görsün diye yarın şahâdet eyler.

Canlı Kur’ân olmak en büyük gaye,
Hakkıyla Habîbin erdiği pâye
Ebedî felâha odur sermaye,
Sonları cennete nihayet eyler.

Müttakîye yârdır, fasıktan kaçar,
Takvâ nisbetinde sırrını açar,
Ehline sayısız hikmetler saçar,
İrfan sofrasında ziyafet eyler.

Bir zikir, bir öğüt, rahmet ve şifâ,
Kalplere cilâdır, ruhlara safâ,
İlâhî huzurda yarın Mustafâ.
Onu terk edeni şikâyet eyler.