SEVDA KONAĞIM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Bin bir sırrı gizleyen efsunlu bir şehirsin,
Asırlar ötesinden akan berrak nehirsin…
Medeniyet burcuna konan dersaâdetsin,
Gül kokulu iklimden gelen kutlu âdetsin.
Taşırsın yüreğinde çağ ötesi fermanı,
Nice onulmaz derdin sende gizli dermanı.
Yedi tepe, beş vakit, yankılanır ezanlar,
Seni yaşamak diye seni yazar ozanlar…
Sende mehtaba çıkmak, yıldızlara ulaşmak,
Bir nihâvend şarkıyla gül yurdunda dolaşmak…
Gökte yıldızlar varsa, senin kandillerin var,
Nice parlayan yıldız, minareleri arar.
Nakış nakış örülü kubbeler, minareler,
Kanadının altına sığınır bîçâreler.
Suya yansıyan tarih, mâzînin parmak izi,
Mahşere dek yanacak, kandiller dizi dizi…
Mahyalarla sevgiyi terennüm eder diller,
Süsler sokaklarını; şadırvanlar, sebiller…
Eşsiz güzelliğinin gören varır farkına,
Yüreğim eşlik eder kaç asırlık şarkına.
Gündüzler aşk kokulu, sırla yüklü her gece,
Âşıkların yüreği sen vurur hece hece…
Peygamber müjdesini saklıyorsun koynunda,
Gerdanlık diye gönlüm asılıdır boynunda.
Cemâlin gecelere dökülür yıldız yıldız,
Ebedî mutluluklar sende yaşanır yalnız.
Adında bin aşk gizli, her rüyada sen varsın,
Kaç mevsim yaşanırken sen sadece baharsın.
***
Tarihin aynasına bakan yüzün hislenir,
Yüzünün güzelliği bu aynadan beslenir.
Seni İstanbul yapan, Fatih’inin sevdası…
Ufkunu aydınlatan kaç velînin duâsı…
Batının doğu ile buluştuğu duraksın,
Rüzgârı Anadolu kokan kutlu bayraksın,
Hangi semti sayayım, her yanın bir yanımdır,
Canımı aldın ama canın benim canımdır.
Sende yaşamak var ya, hazların en güzeli,
Ulu misafirinle yaşıyorsun ezeli…
Her bucağın ayrı bir esrârı barındırır,
Eyüp Sultan geceni günahtan arındırır.
Üsküdar sırtlarında koca bir tarih yatar,
Üsküdar’ın nabzında fethe şahitlik atar.
Tuvalime yansıyan renk cümbüşüm Çamlıca!
Gündüz sevda konağım, gece düşüm Çamlıca!
Gönüller iklimine bayrak Süleymaniye,
Peygamber müjdesiyle oldun bize hediye.
***
Fatih’ini bekleyen dertlere müptelâsın,
Nice âşık göz kırpar, sen ne tatlı belâsın.
Benden önce de sana âşık olanlar vardır,
Ama onların aşkı bir pazara kadardır…
Yetmiş iki millete bir göz ile bakmışsın,
Yolumu gözler iken sûra kandil yakmışsın.
Sebillerinden tarih içilir yudum yudum,
Gözümü sende açtım, hâtıranla uyudum.
Aşkımı sende buldum, sende yitti ışığım,
Acılar arasında gül yüzüne âşığım.
Kaç cemreyi yaşadım kaldırım taşlarında,
Kaç hüzne selâm verdim, akan gözyaşlarında…
Bir şair yüreğinden acılara direndin,
Gözlerimden dökülen yaşları silen sendin.
Şimdi yalnızlığımız duâ gibi sımsıcak,
Sen seni yaşatırsan yeni fetih olacak.
Sende tükenmez ümit, sevdaların da bitmez,
Seni anlatmak için inan bir ömür yetmez…
Tuvalime yansıyan renk cümbüşüm İstanbul,
Gündüz sevda konağım, gece düşüm İstanbul…