HER ZERREDE «YÂR» GÖRÜNÜR!.

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Arş’a yüklü bu gül beden,
Elendikçe sır görünür!..
Aşk mülkünde budur düzen;
Siyah, beyaz bir görünür!..

Soyun benlik hırkasını;
Gör bu nefsin bekāsını!..
Aç Nemrûd’un yakasını,
Güle yanmış nâr görünür!..

Musa’ya sor, edep bürün;
Seni söyler ilm-i ledün!..
Gönül, Tûr’a inen o ün;
Seç, ilâhî nur görünür!..

Mevlâ’m bir aşk saldı câna,
Devrân döndü bu üryâna!..
Ney misâli yana yana,
Yok içinde var görünür!..

Mesih gibi gir menzile;
Sırr-ı Sübhân gelsin dile!..
Her doluşta bu cahile,
Koca âlem dar görünür!..

Gel kulak ver Nur Dağı’na;
Yan o vahyin çerâğına!..
Gir âlemin «Gül» bağına;
Her zerrede «Yâr» görünür!..

6 Nisan 2014, Ankara