SEVGİLİ’NİN İZİNDE

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Kutlu bir doğumu müjdeler bana,
Adı Sâve olan göl sevgilidir.
Korkum olmaz kumdan, sıcaktan yana,
Peygamber yurduysa çöl sevgilidir.

Nefretin zehrini zalime kusan,
Sezince haramı kenara pusan,
Günah korkusuyla ebedî susan,
Kıyl ü kāl bilmeyen dil sevgilidir.

İklim tipi, boran; mevsim güz olsun,
Bahçeler vîrâne, bağ gülsüz olsun,
İster dolambaçlı, ister düz olsun,
Rasûl’ün izinde yol sevgilidir.

Emir alır Ali, Nur’dan hediye,
Uyur yatağına düşünmez; niye?
Yaprağını Nûh’a götürsün diye,
Güvercine veren dal sevgilidir.

Yâsinlerle kalkıp; vahyin özünü,
Aldılar Kelâm-ı Kadim cüzünü,
Diyardan diyara Hakk’ın sözünü,
Sırtında taşıyan nal sevgilidir.