KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Bir bahçede gül goncasının hemdemi olsak,
Hem lebleri şîrîne kadeh hem demi olsak,
Fark eylese uğrunda akan yaşları gözden,
Gönlündeki aşk yâresinin merhemi olsak.
vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Nisan 1987, İstanbul