ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -9-

Harun ÖĞMÜŞ

Araplar, diyet almayı ar kabul ederken diyet ödemekle övünürlerdi. Çünkü bu, başka kabîlelerin onlara karşı kan dâvâsı gütmeye cesaret edemediklerini gösterirdi. Muallâka şairlerinden Amr bin Külsûm et-Tağlibî şöyle diyor:

فَــمَــا أبْــقَــتِ الأيَّـــامُ مِـــلْــمَـالِ عِنْدَنَــا
ثَــلاَثَــةُ أثْـــلاَثٍ فَــــأثْـــمَـــانُ خَـــيْـــلِـــنَـــا

سِــوَى جِــذْمِ أذْوَادٍ مُـحَــذَّفَــةِ النَّـسْـلِ
وَأقْــوَاتُــنَــا وَمَــا نَـــسُـــوقُ إلَـــى الْقَـتْـلِ

Her şey eriyip gitti olaylarla, sonuçta,
Birkaç devedir kalmış olan elde avuçta.
Üç hâcet için harcanır onlar da: Geçinmek,
Kan akçesi vermek, iyi cins atlara binmek!

_____________________
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar -Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 107.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün