EMÂNETLER EHLİNE!

YAZAR : Sami GÖKSÜN Emânet kelimesi çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. İnsanın; gerek Allâh’a, gerek ailesine ve gerekse içinde bulunduğu topluma ve hattâ insanlığa karşı vazife ve sorumluluklarından tutunuz da, korunmak üzere geçici bir süre için yanında bırakılan eşyaya varıncaya kadar hepsine emânet denir. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki, insanın mes’ûliyet sahasına giren her şey bir emânettir. Peygamberlerimizde bulunması gerekli beş […]

Continue reading »

FİTNE DAHA BETERDİR!

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Malûm, hicrî ayların tespitinde İslâm ülkeleri arasında ihtilâflar oluyor. Bazı ülkeler teknik olarak hesabı seçiyorlar. Bazı ülkeler ru‘yette ısrar ediyorlar. Dünyanın geniş coğrafyasında yaşayan milyonlarca müslüman var. Yani coğrafî farklar da var. Hilâlin görülebileceği saat de mahdut… Bu sebeple bazı senelerde, farklı ülkelerde 2 hattâ 3 farklı tarihte Ramazan başlayabiliyor. Bayram edilebiliyor. Bu da gönlümüzü yaralıyor. […]

Continue reading »

Vay Memleketim!..

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Yine çökmüş dertli başına duman, Doğmuyor gecene ay memleketim!.. Her gün huzur sunsa yere âsuman, Düşmüyor hissene pay memleketim!.. Sahtekârlar hep doğruluk satarlar, Doğru söze türlü yalan katarlar, Ok gibi düzgünü durmaz atarlar, Ellerde tutulur yay memleketim!.. İçte hâin, dışta fırsatçı düşman, Kötülük düşünür millete her an, İtimat vermiyor şimdiki zaman, Nedir bu […]

Continue reading »