Nasihat

ŞAİR : Hadi ÖNAL

Hamd ü senâlarla yüce Allâh’a,
Varan olmak için yarışmalısın.
Zikirle, şükürle gül yüzlü Mâh’a,
Yâran olmak için yarışmalısın.

Bir büyük imtihan, gör şu âlemi,
Râm ol tevekküle, bırak elemi,
Korkuyla karalar yazan kalemi;
Kıran olmak için yarışmalısın.

Hayır, hasenâtı kavra özüyle,
Malın çoğu yüktür, yetin azıyla,
Mâşukunu âşığının gözüyle;
Gören olmak için yarışmalısın.

Uzar gönüllerde rahmet denizi,
Kaybolmaz ummanda şefkatin izi,
Öksüzü, yetimi, kim kimsesizi;
Soran olmak için yarışmalısın.

Terazile sabrın alma darayı,
Kov gitsin hasedi, kini, riyâyı,
Nerde olursan ol kanar yarayı;
Saran olmak için yarışmalısın.

Sakın ha! Tırmanma kibir dağına,
Haddini bil, düşme nifak ağına,
Selâmla, duayla dostun bağına;
Baran olmak için yarışmalısın.

Gezin tevazuyla, Kur’ân yurdunda,
Ol her dâim, güzel ahlâk derdinde,
Verdiğin sözlerin hemen ardında;
Duran olmak için yarışmalısın.

Geç kalan ah vahla tutma yasını,
Akar iken doldur rahmet tasını,
Mevlânâ misâli sözün hasını;
Deren olmak için yarışmalısın.

Hiddeti, öfkeyi ver dâim yele,
El aç Yaradan’a hayırlar dile,
Baharlarla buhur kokan menzile;
Eren olmak için yarışmalısın.

Hamd ü senâlarla yüce Allâh’a,
Varan olmak için yarışmalısın.
Zikirle, şükürle gül yüzlü Mâh’a,
Yâran olmak için yarışmalısın.

12 Ocak 2013, Diyarbakır