KASÎDE-İ PİLÂV

YAZAR : İlyas KAYAOKAY kayaokay_2323@hotmail.com Pilâva çâşni veren pelte midir zerde midir? Söyle ey aşçı bana bunları, ezberde midir? (Tırsî) Ne zaman ki bir hâl veya mevzu dâimî tekrar hâlini alıp her defasında gündemi meşgul ederse hiciv bâbında; «Temcid pilâvı gibi ısıtıp ısıtıp öne sürmek» deyimini kullanırız. Temcid; minarelerden okunan, ezandan farklı bir makamda icrâ edilen, Allâh’ı ululamak adına yapılan […]

Continue reading »

Nasihat

ŞAİR : Hadi ÖNAL Hamd ü senâlarla yüce Allâh’a, Varan olmak için yarışmalısın. Zikirle, şükürle gül yüzlü Mâh’a, Yâran olmak için yarışmalısın. Bir büyük imtihan, gör şu âlemi, Râm ol tevekküle, bırak elemi, Korkuyla karalar yazan kalemi; Kıran olmak için yarışmalısın. Hayır, hasenâtı kavra özüyle, Malın çoğu yüktür, yetin azıyla, Mâşukunu âşığının gözüyle; Gören olmak için yarışmalısın. Uzar gönüllerde rahmet […]

Continue reading »