NASIL YALNIZLIK HİSSEDEBİLİRİM?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Tebe-i tâbiînin ileri gelenlerinden; muhaddis, zâhid ve fakih Abdullah İbnü’l-Mübârek 736’da Merv’de doğdu. Babası Türk’tür. İlk hocası Mervli âlim Rebî‘ bin Enes el-Horasânî’dir. İlim tahsili için zamanın ilim merkezlerinden olan; Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak’a yolculuklar yaptı. Yahyâ bin Maîn, onun kitaplarında yirmi binin üzerinde hadis bulunduğunu nakleder. Dört bin kişiden […]

Okumaya Devam Edin...;

HAZRET-İ ALİ

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Henüz çocuk yaşta ilklere girdi, Velîler sultanı Hazret-i Ali. Vahyin sofrasından hep nur devşirdi, İslâm kahramanı Hazret-i Ali. Gül Rasûl’ün ellerinde yoğruldu, Yoğruldukça; ilim, irfanla doldu, Âdil, zâhid, mütevâzı bir kuldu, Fazîlet insanı Hazret-i Ali. Kutlu hicret gecesinde, yatağa Girdi, aldırmadan onca alçağa, Uyudu ölümle kucak kucağa, Allâh’ın arslanı Hazret-i Ali. Bedir’de, Uhud’da o sancaktardı, […]

Okumaya Devam Edin...;