NEYLEDİM SANA?

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Sen böyle değildin, bilmem ne oldu?
Söyle ey vefâsız neyledim sana?
Şu sînem hicranın gamıyla doldu,
Söyle ey vefâsız neyledim sana?

Ne istedin benden, suçum ne idi?
Emsallerim ağa idi, bey idi,
Ölüme terk ettin seven yiğidi;
Söyle ey vefâsız neyledim sana?

Oysaki Mevlâ’dan neler diledim,
Eşsiz sevdamıza güller çiledim,
Firkate her dâim sitem biledim,
Söyle ey vefâsız neyledim sana?

Yok idi cihanda sen gibi güzel,
Eşsiz var etmişti sanki Lem-yezel.
Yavru ceylânımdın ebet ve ezel,
Söyle ey vefâsız neyledim sana?

Gönül sarayımın bağbânı sendin,
Zorlu imtihanda bilinmeyendin,
Nefsine aldanıp, sırtını döndün;
Söyle ey vefâsız neyledim sana?

Günbegün eksilmez artar dertlerim,
Belli ki kalbinden silinmiş yerim…
Niyazkâr, hesapta «hiç»miş değerim;
Söyle ey vefâsız neyledim sana?