Tarihin Unutmayacağı Bir Gece SİZ DE «YÜZAKI»YLA ORADA MIYDINIZ?

Orada, 18 Haziran 2013 akşamı saat 18:00’de 1000 kişiyi aşkın bir topluluk bir araya gelmişti. Unutulmaz bir gece yaşandı. Orada YÜZAKI vardı.

«Muhteşem bir mâzîden ihtişamlı yarınlara» parolasıyla 1 Mart 2005’te yola çıkan «YÜZAKI DERGİMİZ»in 100’üncü sayısı münasebetiyle, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde herkes tarihî bir programa şahitlik etti.

Program, eski devirlerdeki tartışılmaz isimlere bakarak; «Onlar eskidendi.» diyenlere; «İşte yine, çınar gibi isimler!» cevabını verir niteliğindeydi.

Medeniyetimizin özündeki îman, tarih, kültür, sanat ve edebiyatımızın, şiirimizin tarihten beri yetiştirdiği müstesnâ şahsiyetlerinin kopmaz bir silsile hâlinde devam ettiğinin iftihar vesilesi bir ilânı gibiydi.

Ülkemizin mâneviyat öncülerinden muhterem Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi, Yüzakı hakkında; «Kur’ân kültürünü yaşatan, gençliğe İslâmî eğitimde rehberlik yapan, kıymetli ve eşsiz bir dergimiz…» vurgusu içerisinde gönülleri yeşerten bir hasbihal yaptı.

100 sayıda verilen mesajlar ve dergi kapaklarının sunulduğu sinevizyonda, «nesil endişesi» ve toplumumuzun millî ve mânevî meseleleri öne çıkmaktaydı.

Yüzakı; şiir ve edebiyatın geleceğinde, yeniden Muhammediyeler, Ahmediyeler, Yûsuf u Züleyhâlar ve Leylâ vü Mecnunlar yazılmasına vesile olma hedefini bu program ile tekrarladı. M. Ali EŞMELİ / Şair Seyrî’nin hem kitap hem de ses CD’si olarak neşrettiği Hilye-i Şerîfe’nin bu gayenin ilk ve güzîde adımlarından biri olduğu dile getirildi.

Kalem ve kelâm sahasında bu tarihî başarılar, Yüzakı mektebinde yetişen seçkin talebeler üzerinde de çok belirgin. Onlar; âdeta gecenin kandili oldular. Seyrî’nin şiirlerini seslendirirlerken gösterdikleri başarılı performans, sürekli alkış aldı.

Gecenin mimarlarından Yüzakı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Âsım KÜÇÜKAŞCI, Tâlî mahlâsıyla yazdığı şiirlerle, programa ayrı bir coşku kattı.

Yine Yüzakı şairlerinden Köksal CENGİZ, Mahmut TOPBAŞLI ve M. Ali VAR da şiirleriyle geceyi zenginleştirdiler.

Yurtiçinden ve dışından gönderilen tebrik mesajlarının da okunduğu gecede; Yüzakı hakkında intibâlarını anlatan Fazlı KARAMAN; dergimizin ve yazarlarımızın akademi, kültür-sanat dünyası ve toplumda meydana getirdiği güzel yansımalardan örnekler sundu.

100. sayı hâtırasına kitap, kalem, bloknot gibi hediyelerin takdim edildiği geceyi Hüdâyî Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa EFE sundu.

Tarihî şiirlerle coşan dinleyiciler, Hâfız Mehmet BİLİR ve Mustafa EFE’nin okuduğu aşr-ı şerifler ve Sami GÖKSÜN Hocanın yaptığı duâ ile duygulu anlar yaşadı.

Üç saati aşan program, canlı ve coşkulu muhtevâsıyla on dakika kısalığında geçti.

Baştan sona gecede, Yüzakı’nın 100 sayıda mazhar olduğu içi şükürle dolu şu tabirin izleri vardı:

«Yüzakı’ndan önce Yüzakı’ndan sonra!..»