HABERİ YOK!

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Seçilen vekillerin asıldan haberi yok,
Neden, niçin, ne, nerde, nasıldan haberi yok!..

Muallime «öğretmen» dedik öğretmediler,
Girdapta can çekişen nesilden haberi yok!..

«İzm»ler idraklerde birer deli gömleği,
Allâh’ı tanımıyor, Rasul’den haberi yok!..

Fitneden yüksek lisans, tefrikadan doktora,
Diploması var ama; vusulden haberi yok!..

Ar damarı çatlamış, yırtık hayâ perdesi,
Edep, erkân, yol, yordam, usulden haberi yok!..

Besmelesiz hayatın suyu, sabunu kirli,
Tahâreti şüpheli, gusülden haberi yok!..

Sahnenin solundaki eblehler korosunun,
Şefi beste beğenmez, fasıldan haberi yok!..

Ne yaparsa yanına kâr kalacak sanıyor,
Yazık, hesap gününde misilden haberi yok!..

10 Haziran 2013