SOYLU KANUN…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Kul kendini beğenirse,
Nasihati duymaz imiş…
Kör nefsine güvenirse,
Hak emrine, uymaz imiş…

Şaşıranlar kalır nâçar,
Olmaz derde olur dûçar,
Can teninden birden uçar;
Ecel, hatır saymaz imiş…

Küçük günah bize hile,
Küfre sokar misli ile,
Tövbeyi almazsak dile;
Kabir rahat koymaz imiş…

Sayılıdır biter nefes,
Söner ışık, kesilir ses,
Ah! O vuslat… Gör ne enfes;
Can cânandan caymaz imiş…

Niyazkâr’ım her şey O’nun,
Bir meçhule çıkar sonun…
Bu dergâhta soylu kanun;
«Gönül aşka doymaz» imiş…