EY İNSAN! KENDİNİ TANI

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Ey insan! Kendini tanı,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.
Dost edinme kör şeytanı,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Meleklerden bile üstün,
Niçin yaratıldın düşün…
Emrindedir varlık bütün,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Dört kitap, onca peygamber,
İnsanlık için geldiler,
Rahman sana; «Halîfem» der,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Yerdekiler, göktekiler,
Rabbi her daim zikreder,
Kulluğunun hakkını ver,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Kıskanma ve nefret etme,
Hatayı affet, kin gütme,
Hoş gör, kimseyi incitme,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Yaratan’a ortak koşma,
Haddini bil, haddi aşma,
Dikkat et, küfre bulaşma,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Cenneti dünyaya satma,
İslâm’dan başka yol tutma,
Verdiğin sözü unutma,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

Küçük, gizli bir âlemsin,
Mükemmelsin ve âdemsin,
Mükellefsin, muhteremsin,
Sen, eşref-i mahlûkatsın.

7 Mayıs 2013