ÖLÇÜ VE DENGE

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Rahmeten li’l-Âlemîn, Hak’tan son ELÇİ bize,
Bıraktığı Kur’ân ve Sünnet’tir ÖLÇÜ bize…
Eşref-i mahlûkat yaratmış Allah,
Gez gör kâinâta nur atmış Allah,
Niyetin, gezinde ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

İlâhî mîzanda tartılacaksın,
Hakk’a kul olursan kurtulacaksın,
Derûnun, özünde ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Rabbim gönül gözü vermiş «gör» diye,
Kimseyi tân etme «topal, kör» diye,
Dilin de, gözün de ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Mevlâ iki ayak, iki el vermiş,
Niçin iki kulak, bir de dil vermiş?
Lâfın da, sözün de ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Nefs-i emmâreyle girmişsen cenge,
Ölçüyü kaçırma, bozulur denge.
Yolun da, hızın da ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

İçinin görünen aynası, dışın,
Dört mevsim içinde baharın, kışın,
Yazın da, güzün de ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Hep nefse, şeytana koz veriyorsun,
Kol kola giriyor, poz veriyorsun,
Dekor da, pozun da ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Sinde yetmiş, seksen hattâ doksanı,
Görsen bile ikmâl eyle noksanı,
Yüzün de, yüzün de ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Dönüp bakma, surat astığın yere,
Dikkat et, dölek bas, bastığın yere,
Mührün de, izin de ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

Sözün hikmet olsun, bakışın ibret,
Sonunda vuslat var az daha sabret,
Sevgi de, hüzün de ÖLÇÜ’ye uysun,
Ağzından çıkanı, kulağın duysun!..

14 Mayıs 2013