İSTİKLÂLİMİZ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com>

Uğruna yüzlerce genç fedâ ettik,
Kanla kazanıldı istiklâlimiz…
Çoğumuz gözleri arkada gittik,
Mâmur olsun diye istikbâlimiz…

Savaşımız; halel gelmesin dîne.
Şehâdete eren, yüzden yüz bine
Yükselse ne çıkar, can dediğin ne?
Yanarız, sönmesin tek hilâlimiz!..

Zulmün karşısında dik duran başız.
Küfürle kavgalı çatılmış kaşız.
Hızlıyız kılıçta, sulhta yavaşız.
Gök kubbe altında az emsâlimiz…

Taklide kalkanlar hikâyemizi,
Bilsinler sürülmez ışığın izi.
Ayrı kefelerde tartmayın bizi,
Birde bütünleştik, bir ahvâlimiz…

Sakın ha gölgeye bağlama meyil,
Yalnızca Rahmân-ı Rahîm’e eğil.
Dâvâmız aş değil, şöhret hiç değil,
Hürriyetten başka yok hayâlimiz…

Zaferler gönlüme otağ kurdukça,
Vâde dolmadıkça, yürek vurdukça,
Elest’te söz verdik; dünya durdukça,
Ezan okuyacak var Bilâl’imiz…