ALLÂH’A MİSAFİR OLDUK ERENLER!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Geride bıraktık dünya gamını,
Allâh’a misafir olduk erenler!
Âdem’le, İbrahim yapmış damını,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Dünyanın merkezi burası zâhir,
Günde birkaç tavaf eyleyen mâhir,
Ahdine vefâyı gösterip âhir,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Şâha şahlık gerek, gedâya gedâ,
Lutfedip rızâya erdirsin Hudâ,
Etmesin bizleri kulluktan cüdâ,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Bin bir nakış vurmuş bin bir sîmâya,
Tâkatim yok kelâm ile îmâya,
Günahları tövbe ile yumaya;
Allâh’a misafir olduk erenler!

İsyanımız yüzümüze vurmaya,
Münker-Nekir zor sorular sormaya,
Sırat köprüsünde muhkem durmaya,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Baş başa koymasın bir an nefsimle,
Kendine kul etsin âciz cismimle,
Lebbeyk! Allâhümme Lebbeyk hüsnümle,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Ezelden ebede tek İlâhımız,
Harem’i dünyada vuslatgâhımız,
Yoktur O’ndan başka yok penâhımız;
Allâh’a misafir olduk erenler!

Sonsuz hamd ü senâ ve sonsuz şükür,
Her dil ve ağızdan yükselir zikir,
Mevlâ’ya arz olur milyonca fikir,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Duâ ve niyazla hep Hakk’ı andık,
Bağrımız hûn edip aşkına yandık,
Tekbir, tehlillerle Beyt’e dayandık;
Allâh’a misafir olduk erenler!

Rabbim imdâd eyle kemter kuluna,
Bir ömür hâdim et Kur’ân yoluna,
Ahfâdımız hizmetinde buluna,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Câna candan aziz mukaddes Kâbe,
Nice nebî görmüş nice sahâbe,
Cenneti bizlere eylesin hibe,
Allâh’a misafir olduk erenler!

Niyazkâr kulunu affeyle yâ Rab!
Gamlı gönlümüzü bırakma harâb,
Eyledik uğruna bu canı türâb,
Allâh’a misafir olduk erenler!