TÂVİZ VEREMEM!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bizim soy adımız Türk, müslümanız çok şükür! Konuşurken Selçuklu, susuyorken Osmanlı… Kınalı kuzuların dilindeydi hep zikir, Vefâsıza, kabrinde küsüyorken Osmanlı… Ten fedâ eylediler, doğsun diye güneşler, Asırlık mücadele, hiç bitmedi güreşler, Komşusunu sırtından vuruyorken kalleşler; Ekmeğini kardeşçe kesiyorken Osmanlı… Mehmetçik, istiklâlin tezgâhında dokundu, Ne canından çekindi, ne yokluktan yakındı, O, nurlu kandillerin ışığında okundu; Kur’ân’ın […]

Continue reading »

VATAN ve BAYRAK AŞKI
Milleti, millet yapan…

YAZAR : Sami GÖKSÜN Milleti, millet yapan ve fertleri aynı gaye etrafında birleştirerek toplumu yekvücut hâle getiren öyle değerler vardır ki; onları toplumdan çekip alacak olursak, o toplum şahsiyetini kaybeder ve ruhsuz bir ceset hâline gelir. Tarihimize baktığımız zaman, şunu çok net olarak görürüz ki; millî ve dînî değerlerimizi yoğurup şekillendirerek bizi «biz» yapan bu değerler, millet olarak bu günlere […]

Continue reading »

Vatan Sevgisi Îmandandır; VATANIMIZA SAHİP ÇIKALIM

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Her müslümanın, hayatı boyunca koruması gereken en büyük iki varlığı vardır: Bunlardan biri «îman», diğeri ise «vatan»dır. Bir müslüman şunu iyi bilmelidir ki; Sıhhati korumak ve kış ayazında rahat uyumak için soğuğa karşı yorgan ne kadar lâzımsa; îmânı sönmekten korumak, ibâdetlerini hakkıyla yapabilmek ve dînine tam sahip olabilmek için de vatan o kadar şart ve lâzımdır. […]

Continue reading »

YÜREK BURÇLARININ ALPERENİ

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Dış yüzüm öyle ağardıkça ağarmakta, fakat, Sormayın iç yüzümün rengini: Yüzler karası! Beni kendimden utandırdı, hakîkat şimdi, Bana hiç benzemeyen sûretimin manzarası! (Mehmed Âkif ERSOY) İstiklâl şairi, fikrimin gülü, Canımızdan içre bir candır Âkif… Mahzun bir milletin, «şark»ın bülbülü, Damardaki asil, al kandır Âkif… Yürek burçlarında bir alperendir, Kıraç topraklarda yediverendir, Gönül gözleriyle Hakk’ı […]

Continue reading »

Gençliğe Sesleniş

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Ey vatanın umudu, dînin seçkin ümmeti, Tâ ezelde yüklendin mukaddes emâneti. Öyle ağır ki yükün, yerler-gökler çekindi, Dâvânı yaşatmaya göster sonsuz gayreti. Kurumuş yaprak gibi sağa-sola savrulma, Rasûl’ün yolundadır Hakk’ın istikameti. İlim nûruyla dolup bu gençlik baharında, Körpe ömründen kaldır karanlık cehâleti. Zevklere esir olup, sakın düşme tuzağa, Geç kalmadan amelde bul gerçek […]

Continue reading »

YÜREĞİMİ AZATLIK’TA BIRAKTIM*

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com İstanbul’dan havalanan yüreğim, Azerbaycan diyarına süzüldü. Hak yol üzre kabul olan dileğim, Bayrağımın yıldızına yazıldı. Bakü toprağına ayak basanda, Ay yıldız altında özüme döndüm. «Gardaşım» sözünü duyduğum anda, Vuslatın aşkıyla kor gibi yandım. Azerbaycan, istiklâli kutlarken, Öz kardeşler birbirine karıştı. Türküler, şiirler ve marşlar derken, Kadîm dostlar güzellikte yarıştı. Kanım dondu Azatlık’ı gezerken, Sandım «20 […]

Continue reading »

İSTİKLÂLİMİZ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Uğruna yüzlerce genç fedâ ettik, Kanla kazanıldı istiklâlimiz… Çoğumuz gözleri arkada gittik, Mâmur olsun diye istikbâlimiz… Savaşımız; halel gelmesin dîne. Şehâdete eren, yüzden yüz bine Yükselse ne çıkar, can dediğin ne? Yanarız, sönmesin tek hilâlimiz!.. Zulmün karşısında dik duran başız. Küfürle kavgalı çatılmış kaşız. Hızlıyız kılıçta, sulhta yavaşız. Gök kubbe altında az emsâlimiz… Taklide […]

Continue reading »