KUR’ÂN İLE…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Kur’ân’la ol gündüz-gece…
Kur’ân’la yoğrul müslüman!
Yetmez mi yatmak öylece…
Kur’ân’la doğrul müslüman!

Bir çek duyulsun besmelen,
Kaybolsun iblis sahneden,
Şeytân -aleyhillâne-’den,
Kur’ân’la kurtul müslüman!

Ondan işit îmânını,
İhlâsını, ihsânını,
Her derdinin dermânını
Kur’ân’a sor, bul müslüman!

Onsuz tadın yok ey civan,
Rûhun da yok, yok râyihan,
Îmân, ibâdet, her zaman,
Kur’ân’la makbul müslüman!

Tâlî, tilâvettir işi…
Sarsın muhabbet âteşi,
Yaksın mehâfet âteşi,
Kur’ân’la kavrul müslüman!

Mektup yazar Allah, sana,
Açmaz isen eyvah sana!
Fermân-ı Hak’tır insana;
Kur’ân’la ol kul müslüman!

vezni: müstef’ilün/ müstef’ilün

2008 Ümraniye – 2013 Toygar Hamza