GÖRÜNMEZ MERMİYİ FARK ET!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey bu dünyâya hükümran dedenin evlâdı, Sana târih boyu dost olmadı düşman kanadı… Hep hücum tâzeliyor; bir bakıver hâlimize, Son zaferden beri dünyâda neler oldu bize! Yeniden rûhunu inşâ ederek muhkem dur, Göze gelmez sayısız mermiyi fark et, ne olur! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »