ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -12-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؛
وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ ف۪ى سَب۪يلِ اللّٰهِ

“İki göz vardır, onlara cehennem ateşi değmez:
Allah için ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet tutarak uyanık sabahlayan göz.” (Tirmizî, Fedâilu’l-Cihâd, 12/1639)

İki göz var ateşten âzâde,
Kutlu dâvâya olmuş âmâde:
Uykusuz tâ sabâha dek uyanık;
Bekler Allah için hudûdu biri…
Gece tenhâda öyle bağrı yanık;
Hak için ağlayıp, yanar diğeri…

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)