Selmân-ı Fârisî (-Radiyâllahu anh-)

ŞAİR : Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

“Selman bizdendir, ehl-i beyttendir!” cümlesiyle,
Ev halkından sayıldı, Nebî ailesiyle.
Lâzımken bir kıvılcım, Mevlâ nasîb eyledi,
Müthiş hendek fikrini, O’nun vesilesiyle.
Allah ve Peygamber’i kolay bulmadı o can…
Neyi varsa bıraktı, çöllere düştü Selman…
Isfahan’dan yol aldı, hidâyet hamlesiyle.

Fars’ın ilk müslümânı, örnek oldu îmânı,
Ateşperest babadan kaçtı gönül sultânı.
Rahatını bıraktı, köle diye satıldı,
İz sürerek gün be gün, canı buldu Cânân’ı.
Silsile-i Zeheb’den üçüncü mübarek zât,
İsmi «Selmânü’l-Hayr»dı, övdü Fahr-i Kâinat!