BÜLBÜLÜN SUSMAYAN DİLİ OLAYIM

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Bir gül için; ömür boyu ah çeken,
Bülbülün susmayan dili olayım!
Dikenler içinden sevgiyle çıkan,
Bağdaki güllerin yeli olayım!

Gönlüm şahit olsun sevgi çağına,
Tırmanıp durayım onun dağına.
Yâ Rab; düşür beni hüsnün bağına,
Olayım da orda, deli olayım!

Fırtınalar kopar karlı başımda,
Dîvâne olayım ben de işimde.
Gündüz hayalimde, gece düşümde,
Bu bağın hizmetçi eli olayım!

Bülbül dil döküyor gülün dalında,
Güzellik, nezâket her an dilinde…
Arslan Ahmet der ki çile yolunda,
Sevgi damlasının seli olayım!