YARDIM EDENE, YARDIM EDER…

Halil KAŞIKÇI İslâm dîninin üzerinde durduğu, en mühim özelliklerden birisi de, diğergâmlık ve cömertliktir. Bu özellikler fıtrattan geldiği gibi, sonradan da kazanılabilir. Mesele «Mâlikü’l-mülk: Mülkün sahibi» olanın Rabbimiz olduğunun, biz kulların ise ancak bir kasiyer mesâbesinde olduğumuzun farkına ve şuuruna varmamızdır. Globalleşen dünyamızda komşuluk mes’ûliyetlerimiz artmış; Filistin, Yemen, Arakan, Suriye ve hattâ Türkî cumhuriyetlerdeki müslüman kardeşlerimizin yardımına koşmak vazifeden de […]

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -7-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com اَللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ف۪ى عَوْنِ اَخ۪يهِ “Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da kulunun yardımcısıdır.” Rabbimiz’in dâim olur, bir kula yardım edişi, Kardeşinin derdi için koştuğu müddetçe kişi… (Müslim, Zikr, 37-38; Ebû Dâvûd, Edeb, 60; Tirmizî, Hudûd, 3) Vezni: müfteilün / müfteilün / müfteilün / müfteilün