GÖNÜL NİYAZI

ŞAİR : Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

Aşkın ile yandım, düştüm yollara,
Lutfeyle menzile varayım Rabbim…
Dâhil et sevdiğin, ebrar kullara.
Îmanla huzurda durayım Rabbim…

İhsan et kalbime, devamlı zikir,
Gaflet zincirini, kırayım Rabbim…
Sana lâyık kul et, sevinsin hakir,
Gülerek cennete gireyim Rabbim…

Dost eyle kendine, çıkar zirveye,
Nefsimi yerlere, vurayım Rabbim…
Sabit kıl dîninde, budur tek gaye;
Îmanla rûhumu vereyim Rabbim…

Gaflet rüzgarından, sığındım Sana,
Kendimi gönülden yereyim Rabbim…
Sende fânî olmuş, bir kalp ver bana,
Cennette bir yuva kurayım Rabbim…

Hazret-i Rasûl’e, Sen komşu eyle,
Kademe yüzümü süreyim Rabbim…
Hayran hayran bakıp, kalayım öyle,
Firdevste gülleri dereyim Rabbim…

Sev beni Allâh’ım, râzı ol benden,
Kullukta rızâna, ereyim Rabbim…
Velâyet ver bana, ayırma Sen’den,
Firdevste Zâtını göreyim Rabbim…