SELÂNİK’İ KAYBEDİŞİMİZİN 100. YILINA AĞIT (1912-2012)

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Kederle yüz sene geçmiş, bu yerden ayrılalı,
Sükûn içinde deniz, paylaşır melâlimizi…
Güzelliğiyle, vakārıyla süslüyor hâlâ,
Beyaz Kule’yle Selânik bugün hayâlimizi…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)