KİMLİK

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Arzın yücesini seçenlerdeniz.
Yıldızlar sağımız, solumuz bizim…
Vatan için serden geçenlerdeniz.
Düşmana balyozdur kolumuz bizim…

Sorun bizi dağ deviren yellerden.
Kılıçlara kıyam duran sellerden.
Korkumuz yok Ebrehe’den, fillerden.
Ebâbil taşıdır dolumuz bizim…

Göğün kuşağına çalıp âhengi,
İndirdik dünyaya on altı rengi.
Şahlanırız il, il görende cengi.
Köroğlu doğurur Bolumuz bizim…

Bülbüle ses verdik kartala kanat.
Rüzgârla yarışır bindiğimiz at.
Ceyhun bir yanımda ötemde Fırat.
Maşrıktan mağribe yolumuz bizim…