NEDİR?

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Sînem yanıp tutuşmada… Sahrâ mıdır, nedir?
Taşmakta gözlerim yine… Deryâ mıdır, nedir?

Bambaşka bir cihanda, bir ummân içindeyim
Gönlüm kıpır kıpır yine… Sevdâ mıdır, nedir?

Farkında olmadan yine meftûnu olduğum
Ar’ar mı, yoksa serv-i dilârâ mıdır, nedir?

Mecnun misâli bağladı zencîr-i zülfüne
Hayran dolaştırır beni… Leylâ mıdır, nedir?

Bir lâhza durmaz, aşkını Hârun beyân eder
Gülzâr içinde bülbül-i şeydâ mıdır, nedir?

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün