SEYAHAT YÂ RASÛLÂLLAH!

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Hazret-i Âdem’den bugüne kadar,
Taşlarla doludur bizim yolumuz!
Zirveye koşarken uçurumlar var,
Kaşlarla doludur bizim yolumuz…

Seyahat etmeyi ibâdet bilmiş,
Geriye dönmeyi defterden silmiş,
Hak rızâsı için fedâ edilmiş,
Başlarla doludur bizim yolumuz…

Her bir adım ömrümüzü delse de,
Kör şeytanlar aklımızı çelse de,
Eninde sonunda bahar gelse de,
Kışlarla doludur bizim yolumuz…

Nedir kardaş, bu âlemde kalıcı?
Nedir yoldaş bu zamanın kılıcı?
Bazen eşkıyâlar, bazen alıcı,
Kuşlarla doludur bizim yolumuz…

Celil’im aldanma; fânî bu pazar,
Evliyâ Çelebi olsan ne yazar,
Son kıyâfet kefen, son durak mezar,
Yaşlarla doludur bizim yolumuz…