GÖZLER

Hünkâr DAĞLI hunkardagli@gmail.com

Dağa dağa kanat çırpar, hazır tetik kara gözler…
Ancak yakışır bu kadar! Senin gibi yâra gözler…

En yükseğin tepesinden süzüp geçer yeryüzünü,
Tutmaz sevda hesabını, bakmaz itibara gözler…

His ve şehvet arastası karışık bu bedestende,
Yegâne sermaye midir; bedelli tüccara gözler?..

Tamamen sahiplenmek mesajıdır ışıkları,
Bulunduğu meclislerde yürür iktidara gözler…

Bahşettiği muştularda ürkek ceylân sıçraması,
Sûz-i Dilârâ faslına geçişli, Evcârâ gözler…

Kaç imsak geçti üstünden; doymuş sahur lezzetinde,
Sanki hâlâ oruçludur; meyletmez iftara gözler…

Siyim siyim yağmur yağsa, susuzdur derya içinde,
Açık seçik mevcutları yeltenir inkâra gözler…

Nice bend eylese canım… Aslı bî-bahâ bendedir,
Ne sahipli, ne azadlı… Belâdır Hünkâr’a gözler…