17.Sayı Takdim


Kıymetli okuyucularımız,
Yaz ayları… Kimileri için uzun çalışma günleri sonrasında tatil ayları, kimileri için de ekim ve dikim işlerinin en yoğun olduğu aylar. Âşık Paşa’ya göre ömrün en gayretli şekilde geçirilmesi gereken en bereketli zaman dilimi. Gündelik telâşların insanları boğduğu bir ortamda ise rahat bir nefes alabilme imkânı.
Fakat şu veya bu şekilde ömrün en bereketli ve verimli anları,gittikçe çorak hâle getiriliyor. Sadece delicesine eğlenme ve keyif sürme zamanlarına dönüştürülüyor. Her yerde keyif tatili ve eğlence çığırtkanlığı had safhada. Yani gitgide insanların hem cebini hem de kalbini tüketen ve yorgun insanımızı daha çok yoran bir tatil anlayışı hakim olmaya başladı. Buna mukâbil başta sıla-i rahim dediğimiz ana-baba ve akraba ziyaretleri rafa kalktı, sonra cennet vatanımızın bize aitliğinin birer sembolü olan tarihi âbidelerimizi ve eserlerimizi ziyaret meselesi neredeyse unutuldu. Nihayetinde tatil kültürümüz, artık millî kültürümüze ve dinî hassasiyetlerimize ters düşen birçok unsur etrafında şeki ilenir oldu.
İşte bu sebeple Yüzakı, Temmuz ayını«Tatil Kültürü»ne ayırdı.
Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ tatil mefhumu ile alakalı olarak «Ömrün Yaz Ayları» başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında ömür takviminin doğru bir şekilde değerlendirilip kullanılmasının gereğine dikkat çekerek yaz aylarının heba edilmemesinin lüzumunu ifade etti.
Dosya bölümümüzde Prof. Dr. Ali KÖSE ile Tatil kültürü hakkında bir röportaj yaptık. Ali KÖSE, tatil kültürünün ortaya çıkış sürecinden ve bu kültürün beslendiği zihni ve içtimâî durumdan bahsetti. Bu kültürün birçok noktada itiraz edilebilir unsurlara sahip olduğunu ifade etmekle beraber:Doğru bir şekilde değerlendirilen tatil bize kendimizi keşfetme ve yenileme imkanını verebilir.” dedi.
Kültür-Sanat bölümümüzde ise Fahri SARRAFOGLU ile «İstanbul Ziyaretgâhları hakkında bir röportaj gerçekleştirdik. SARRAFOGLU, İstanbul’da ziyaret edilmesi gereken yerleri anlatarak unutulmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimize ve kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz kültürel varlıklarımıza dikkat çekti.
Dergim izin bu ay üzerinde durduğu diğer bir konu da devamlı kan kaybeden bir yaralı vaziyetindeki Türkçem iz oldu. Bu hususta Yard.Doç.Dr.Emin IŞIK Dil yaramız ve Yaralı Dilimin başlıklı enfes bir yazı yazdı. M.Ali EŞMELİ bu ayki şiiriyle, edebiyat mahfilleri tarafından sürekli üzerinde durulması gereken bir konu olan «Türkçenin Yaşadıklarıırnı dilendirdi. Yazı İşleri Müdürümüz Hali GÖKKAYA«Türkçe Konuşan Aranıyor!» başlıklı yazısında dildeki yabancılaşmaya dikkat çekti.
Edebiyat bölümünde Bekir Sıtkı ERDOGAN Edebiyat Sohbetleri» köşesinde Şiir Meşkirni konu edinirken Prof.Dr.Ahmet SEVGİ beyitler eşliğinde «Güzeli Görebilmek» mevzuunu işledi. Ayla AGABEGÜM«Gurbetten Gelmişim» başlığıyla tatilin nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair fikirlerini paylaştı.Doç.Dr.Nihat ÖZTOPRAK ise bu ay Şair Safi’yi ve müşaare geleneğini anlattı.
Karakter bölümünde Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in hayatından örnekler vererek «Muhabbetin Kudreti»nden bahsetti. İrfan ÖZTÜRK Hocaefendi anlatmış olduğu bir menkıbe eşliğinde«Ne Hor Gör Ne de İncit!» dedi. Adem SARAÇ Peygamber Efendimiz’le alakalı yazısında «Gül’ü Tanımak» tan bahsederken Naci ÖZTÜRK «Sabır Şuuru»nu konu aldı. M.Akif GÜNAY «Saltanat Sürmek mi,Hizmet Etmek mi?» başlıklı yazıda Osmanlı padişahlarının hizmet anlayışından bahsetti.
Tarih bölümümüzde Can ALPGÜVENÇ bu ay Kılıç Ali Paşa’dan ve onun Tophane’deki camiinden bahsetti. Dursun GÜRLEK Meçhul Meşhurlar» köşesinde bu ay «Tokadîzâde Şekip»i tanıttı. Ahmet MERAL ise Peygamber Efendimiz’in hicretini ve Medine dönemini anlattı.
Toplum bölümünde ise Aynur TUTKUN «İnsanlarla Geçinme Sanatı»ndan bahsetti. Ahmet Târık «Babamı Öldürdüğünde Çaldır» başlıklı yazısında son zamanlarda yaşanan hâdiselerden hareketle toplumdaki fecî infialleri konu aldı. Prof. Dr. Hasan DOGRUYOL «Gıdalardaki Katkı Maddeleriıoni tanıtmaya devam etti. Ahmet KAVAS ise cLfük Fransa’nın AntilfükTatilleriıoni anlattı. Serdar AKYOL da «Saman Çöpü» isimli hikayesini bizlerle paylaştı.
Ve yine Yüzakı’nın sayfaları birbirinden güzel şiirlerle dopdolu … Usta şairlerimizin yanında, gelecek vaat eden genç şairlerimizin şiirlerini her ay olduğu gibi bu ay da zevkle okuyacağınızı ümit ediyoruz…
Sizi Yüzakı’nın sayfalarıyla baş başa bırakırken bereketli ve her bakımdan kazançlarla dolu bir yaz mevsimi diliyoruz..
Yüzakı Dergisi