RUBÂÎLER

Mehmet Turan YARAR

 

Zâlim felek inlet beni sen, kır bakalım
Çıldırmadı hâlâ diye çıldır bakalım
Er geç giderim, zerrelerim toprak olur
Çok kalmadı, gel toprağı yıldır bakalım.

***

Şâir, gülüşün hoş, duruşun pek de yaman
Mor dağlara hor bakmada burnun kocaman
Her söylediğinden pire kalmaz geriye
Sen kendini devlerle kıyâs etme aman!..