RUBÂÎLER

Mehmet Turan YARAR   Zâlim felek inlet beni sen, kır bakalım Çıldırmadı hâlâ diye çıldır bakalım Er geç giderim, zerrelerim toprak olur Çok kalmadı, gel toprağı yıldır bakalım. *** Şâir, gülüşün hoş, duruşun pek de yaman Mor dağlara hor bakmada burnun kocaman Her söylediğinden pire kalmaz geriye Sen kendini devlerle kıyâs etme aman!..

Continue reading »