DÜNYA ve KULLUK ŞUURU

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Hayatı yaşarken kulluklar nasıl da unutuluyor? Dünyanın genelgeçer kurallarıyla hareket edildiğinden bir bakıyorsunuz öyle davranışlar serdediliyor ki, içimizden şunları geçirmeden edemiyoruz: «Hak aşkına bu hâdiselerde kulluğun neresindeyiz?», «Dünya âhireti kazanma mekânıdır, bütün vakitler dünya için mi sarf edilmeli?» Bir hengâmeye kaptırdık; doludizgin bir koşuşturma, bir dünyaya aldanmışlık almış başını gidiyor… Bakıyorsunuz, herkes aynı. Bu […]

Okumaya Devam Edin...;

MODERN İNSANIN KORKULARI

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com İnsan denen varlık, türlü türlü duygularla yaratılmıştır; sevinir, üzülür, heyecanlanır, korkar, endişelenir, kaygılanır, öfkelenir, şaşırır, kızar, sever, âşık olur, nefret eder… Melekler ise bu duyguların hiç birine sahip değildir. Onlar her dâim Yaratıcı’nın emrine âmâdeyken, insanlar düşüncelerinden daha çok, duygularının tesirinde kalarak hataya düşerler. Aklıyla Allâh’ın varlığına, birliğine inanmış bir insan; kontrol edemediği duygu temelli […]

Okumaya Devam Edin...;

En Zorlu İmtihan Sahnesi; DÜNYA HAYATI

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Yüce Yaratıcı’ya halîfe olma vazifesi tevdî buyurulan insan; bunun gerektirdiği bütün meziyet ve istîdatlarla teçhiz edilip, bu şerefle mütenasip sonsuz nimetlerle taltif edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de; “O ki ölümü ve hayatı takdir edip yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin amelce daha güzel olduğunu bildirmek için…” (el-Mülk, 2) buyuruluyor. Madem ki bir imtihan var; öncesinde bir çalışma, […]

Okumaya Devam Edin...;