UZLET ve ÜLFET DENGESİNDE MÂNEVÎ HAYATIMIZ

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İnsanın fıtratına uygun olan İslâm dîni; topluluk ve cemaate, birlikte yaşamaya önem vermiştir. Toplu hâlde yaşarken; adâlet, eşitlik, ortaklık, içtimâî yardımlaşma, hizmet ve kanunlara riâyet ederek, nizam ve intizam içerisinde yaşamaya da dikkat etmiştir. İslâm ne kadar fıtrata uygunsa, bugün uygulanan «modernizm inancı» da o kadar fıtrata aykırıdır. Eski insanlar ne kadar yalnızlıktan kaçıyorsa, yeni […]

Continue reading »

TE’VİL, ÂH TE’VİL…

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Yaptığın işleri dâim alenî yaptın sen; Biz idik onları te’vîl ederek doğru gören! Papa’nın misyonunun parçası oldun, yine de; Biz direttik; «Hoca’nın bildiği vardır.» demede! Ehl-i İslâm ile ömrün boyu ettin ama cenk; Diyalog kurmadığın kalmadı bir tâne frenk! Yine ısrâr ile te’villeri sürdürdük biz; Sen değilsin yalınız suçlu, asıl suçlu biziz! Milletin yaptığı mektepleri ilgā […]

Continue reading »

GÜL HASRETİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Bir gün nasip olur kavuşur muyum, Secde edip, namaz kıldığın yere? Varsam hayalinle buluşur muyum, Uzlet deryâsına daldığın yere? Bu gönül sel olup akmak istiyor, Dönüp yollarına bakmak istiyor, Yokuşu tırmanıp çıkmak istiyor; Kutlu emâneti aldığın yere. Taşlarına yüzüm süresim gelir, Adını kuşlara sorasım gelir, Ağlaya ağlaya varasım gelir; Üç gece misafir kaldığın yere. Güneş […]

Continue reading »