GÜL HASRETİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Bir gün nasip olur kavuşur muyum,
Secde edip, namaz kıldığın yere?
Varsam hayalinle buluşur muyum,
Uzlet deryâsına daldığın yere?

Bu gönül sel olup akmak istiyor,
Dönüp yollarına bakmak istiyor,
Yokuşu tırmanıp çıkmak istiyor;
Kutlu emâneti aldığın yere.

Taşlarına yüzüm süresim gelir,
Adını kuşlara sorasım gelir,
Ağlaya ağlaya varasım gelir;
Üç gece misafir kaldığın yere.

Güneş tebessümle erken doğardı,
Yağmur mekânına mutlu yağardı,
Tatlı sözün cümle ye’si boğardı;
Sekînet inerdi olduğun yere.

Kul Hakkı da gayrı sözü bitirsin,
Kuşlar selâmımı Sana getirsin,
Esen rüzgâr bir gün alıp götürsün;
Hicret edip huzur bulduğun yere.