Biz Fânîlere; ÖLÜM HAKİKATİNİN TELKİNİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Ölüm, mutlak hakikat. Ölümlü bir dünyadayız. Adına bizim hayat dediğimiz ama hakikatte birçok yokluğu içinde barındırdığı için ölüm olan bir hayatı yaşıyoruz.   Öldükten sonra dirileceğimize îmân ediyoruz. Âhiret hayatına geçmenin ilk durağı ölümdür. Dolayısıyla ölüm; hayatımız için bir fâsıla, bir ara, çok önemli bir dönüm noktasıdır. İyi ölebilmek, güzel ölebilmek önemli. Eğer iyi ölebilmeyi […]

Continue reading »

Artısı Eksisiyle PSİKOLOJİ ve HUZUR

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Mevcut psikoloji ilminin en büyük problemi; insanlara norm koyup, eğitim ve terbiye verme iddiasıyla ortaya çıkarak kendi içinde tenâkuza düşmesidir. Modern psikoloji ilmi, insana terbiye veremez; çünkü üstüne kurulu olduğu ideolojik teori, insanı tabiatın içinde türemiş bir canlı derekesinde görmektedir. Bu durumda maymuna nasıl ki bir ahlâkî kural, bir davranış ölçüsü koyamazsak; insana da […]

Continue reading »

EDEBÎ SÖZ VE TELKİN

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İster edipler, ister edebiyatçılar olsun; edebî söz üzerine söz söyleyenlerin, üzerinde durduğu en mühim hususlardan biri, «telkinden kaçınma» ikazıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi, bu düsturda da; ifrat ve tefritten kaçınmak, itidali yakalamak lâzım. Telkin; bir duygu veya düşünceyi, söz yoluyla muhataba aşılamaktır. Edebiyatta telkinin ifrat hâli; Nasihat ve telkini, kaba saba bir üslûpla, samimiyetten uzak […]

Continue reading »