Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – HAZIR MISIN?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Zâhid, sûfî ve muhaddis İbrahim bin Edhem bin Mansur -kuddîse sirruhû-, Belh şehrinde doğdu. Nesebi Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’a dayanır. Önceleri hükümdar olan İbrahim bin Edhem Hazretleri, daha sonra zühd ve takvâ hayatına yöneldi. İlim tahsil edip İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin sohbetinde bulundu. Şu hikmetli sözler kendisinden rivâyet edilmiştir: “Lokmayı helâlden temin edebilmek için uğraşmak; […]

Continue reading »

«Maksadım açıktı, mukallitliğin her türlüsü mekruhtur!» İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Geçtiğimiz ay sizlere; «Nazar-ı Şerîatte Kuvve-i Berriyye ve Bahriyyenin Ehemmiyet ve Vücûbu» isimli eserinde; “Hükûmetimizi terakkî ettirmek ve Avrupalının esâretinden kurtulmak istiyorsak, kuvve-i bahriyyemizi yakın zamanda tekemmül ettirmeliyiz!” diyerek; Devlet-i Aliyye’nin, deniz kuvvetlerinin gücüne şiddetle ihtiyacı olduğunu söyleyen ve bu sözlerle memleket dâvâsındaki samimî düşüncelerini ortaya koyan bir İslâm âlimini yani İskilipli Âtıf Efendi’yi tanıtmaya […]

Continue reading »

OSMANLI’YA VEFÂ

YAZAR : Hilmi MUHTAR Devlet nizamının ve içtimâî hayatın huzuru için devlet müessesesini elinde tutan iktidar sahiplerinin ehil ve âdil olması ve bu vasıftaki idarecilere itaat edilmesi devletin bekāsı için elzemdir. Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de; “Ey îmân edenler! Allâh’a, Peygamber’e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin!” (en-Nisâ, 59) buyurmaktadır. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de; “İnsanların yüce Allâh’a […]

Continue reading »

O, BİZDEN ÜSTÜNDÜR

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Muhammed Bâkî Billâh, hicrî 971 (miladî 1564) senesinde Kâbil’de dünyaya geldi. Küçük yaşta, hocası Mevlânâ Sâdık Halvâî’den ders okumaya başladı. Tasavvufa ve tasavvufî eserlere büyük ilgisi olan Bâkî Billâh, pek çok tarîkatten icâzet aldı. Hâcegî Muhammed İmkenegî, onun mânen kemâle ermiş olduğunu görünce kendisine icâzet verdi ve Hindistan’a giderek insanlara Hakk’ı tavsiye etmesini istedi. […]

Continue reading »