«Kurtuluş Vesilesi»ni (Mevlid) Yazdıran PEYGAMBER AŞKI

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Devir Yıldırım Bâyezîd devridir…   Bir gün; Acem diyarından geldiğini ve vaiz olduğunu söyleyen bir zât, Bursa halkının teveccühü ile kürsüye geçme imkânı bulur.   Lâkin vaazına başlamasıyla beraber; Niğbolu Zaferi’nin muhteşem mührü Ulu Cami’de, cemaate sıkıntı dolu anlar yaşatmaya başlar;   “–Ey cemaat-i müslimîn! Allah Teâlâ âyet-i kerîmede şöyle buyuruyor:    «Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti, […]

Continue reading »

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – MÜFTERÎNİN SONU

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Nakşibendiyye tarîkatının Hâlidiyye kolunun kurucusu Mevlânâ Halid-i Bağdâdî -rahmetullâhi aleyh-, h. 1193’te Irak’ta doğdu. Nesebinin baba tarafından Hazret-i Osman’a ulaştığı rivâyet edilir. Çeşitli hocalardan ders alıp öğrenimini tamamladı. Mantık ve kelâm ilmi üzerine yoğunlaştı. Bölgedeki diğer ilim merkezlerini dolaştıktan sonra Bağdat’a gitti. İcâzet aldıktan sonra Süleymaniye Medresesinde müderrislik yaptı. 1805’te hac yolculuğunda tasavvufa alâka […]

Continue reading »

KİTABIN DİLİ OLSA

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN demircan@istanbul.edu.tr Güzel bir ilkbahar sabahı; yaptığım araştırma için, Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’ne gitmiştim. Havanın güneşli olmasına rağmen, hoş bir loşlukta olan kütüphanede iki kişi vardı. Selâmlaştık. Kütüphanedekilerden biri; sonradan öğrendiğime göre, emekli deniz albayı olan Senai Bey idi. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı, eski haritalarla ilgili araştırması için buraya gelirmiş. Daha sonra kendisi ile […]

Continue reading »