NE KADAR LÂZIMSA GÖNDERELİM

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Nakşibendî şeyhi Ubeydullah Ahrâr -kuddîse sirruhû-, 1404’te Taşkent’te doğdu. Nakşibendî geleneğinde «Hâce-i Ahrâr» diye tanınır. Çocukluğunda hem mektebe devam etti hem de ziraatla uğraşan babasına yardım etti. Yirmi iki yaşında ilim tahsil etmek için Semerkant’a gitti. 1431’de Nakşibendî şeyhi Yâkûb-i Çerhî -kuddîse sirruhû-’ya intisâb etti ve şeyhinden hilâfet alarak Herat’a döndü. “Tasavvuf, herkesin yükünü […]

Continue reading »

KAFKAS KARTALI

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Her zamanki gibi kırışıksız dar siyah gömleği, jilet gibi ütülenmiş siyah pantolonu, altında pırıl pırıl cilâlı siyah yumurta topuk ayakkabıları ile salona girdi. O girince salondakiler sus pus oldu. Büyük bir ciddiyetle ellerini birbirine çarparak; “Haydi, bakalım!” dedi. Koltuk davulunun tınlamalarıyla salondaki herkes pozisyonunu almıştı bile. Artık akordeon nağmeleri, davulun tınlamalarına eşlik etmeye başlamış, […]

Continue reading »

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler –
KABRİN LİSANI

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh-, 679 yılında Medine’de doğdu. Annesi, Hazret-i Ömer’in torunudur. Medine’de Enes bin Mâlik, Abdullah bin Câfer -radıyallâhu anhümâ-, Saîd bin Müseyyeb ve benzeri büyük âlimlerden ders aldı. Ömer bin Abdülaziz, 706’da vali olarak tayin edildiği Hicaz’da âdil idaresiyle göz doldurdu. 717 yılında (Hicrî 99) halîfe Süleyman bin Abdülmelik vefat edince, […]

Continue reading »