Rahmânî ve Nebevî Beyanlarla; ALLAH TEÂLÂ HANGİ KULLARINI SEVMEZ? -1-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KEYFİYETLİ BİR KULLUK Cenâb-ı Hakk’ın muhabbetine, ancak kulluk ile nâil olabiliriz. Ancak ihlâslı, takvâlı ve keyfiyetli bir kulluk ile… Kulluk vazifeleri iki türlü: Zâhirî vazifeler, bâtınî vazifeler… Namaz, oruç, hac ve zekât gibi İslâm umdeleri; zâhirî ve müşahhas vazifelerimiz. Ancak kâmil bir ibâdet, yani Hakk’ın istediği bir kulluk, bunlardan ibâret değil. Bir de bütün […]

Continue reading »

Nefs Ejderhâsına Karşı; BİR ÖMÜR CİHÂD-I EKBER

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CİHÂDIN BÜYÜĞÜ Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ve ashâbı, Tebük Gazvesi’nden dönüyorlardı. Çok sıcak bir mevsimde, çöllerde bin kilometrelik mesafeye gitmişlerdi. Yolculukta açlık, susuzluk gibi birçok çaresizlik yaşamışlardı. Saçlar, sakallar birbirine karışmış, deriler kemiklere yapışmıştı. Çok büyük fedâkârlıklar göstermişlerdi. Mahsul zamanı tarlalarını bırakmış, devrin en güçlü devletlerinden biriyle harp etmeye gitmişlerdi. Allah […]

Continue reading »

SEVDA TOHUMLARI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Sisli bozkırlarda süzülür bayrak, Sevda diyarından döner atlılar… Başı dik, alnı ak, ay gibi parlak, Peşinde yıldızlar söner atlılar. Aşkın kevserini her lâhza içer, Bir sevda uğruna canından geçer, Varlığı fethedip yokluğu seçer, Önce kendi nefsin yener atlılar. Sevda tohumları saçılır yere, Duâlar yükselir yerden göklere, Ebed müddet için can vere vere, Sonsuzluk atına […]

Continue reading »

YA MENFAATPERESTLİK YA DİĞERGÂMLIK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İnsan, bir terkip… İnsan, bir meçhul… İnsanda ham bir nefis var. Terbiye ve tezkiye bekleyen bir nefis. O nefsin; terbiye edilmemiş, arındırılmamış, ham husûsiyetleri şunlar: Nefsâniyet, enâniyet, hodgâmlık / bencillik / egoizm, acımasızlık, menfaatperestlik, fırsatçılık, kibir, haset… İnsan terkibinde bir de kalp var. İnanç, muhabbet ve temâyüllerin merkezi olan kalp de tasfiyeye muhtaç. Kalb-i […]

Continue reading »
1 3 4 5