RAFLARDA DEĞİL GÖNÜLLERDE OLMALI

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Tarih şâhit oldu. Bütün insanlık şâhit oldu. Osman Gazi’nin diktiği fidan; Kur’ânî bir istikamet etrafında, dalları bütün dünyaya uzanan kocaman bir çınar hâline geldi. Asırlarca dünyaya hükmettik. Adâlet tevzî ettik. Mazlumlara her dâim kanat gerdik. Zâlimlere de asla geçit vermedik. Bütün dinlerin mensuplarına hoşgörüyle muamele ettik. Hattâ İstanbul’un fethinde düşmanlarımız bile şunu itiraf etmekten kendilerini alamadılar: […]

Continue reading »

«ŞÂHİDİZ YÂ RAB!»

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com “«Hazır bulunmak, haber vermek, bilmek, gözlemek, görmek» anlamlarındaki şahâdet kökünden türeyen şâhit, fıkıh terimi olarak bir olaya veya duruma tanık olan veya tanıklık eden kişiyi ifade eder.” (TDV İslâm Ansiklopedisi) Şâhitlik etmeye geldiğimiz bu dünyada; “Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna ŞÂHİDİZ YÂ RAB! Tüm kötülüklerden/şeytandan/nefsimizden […]

Continue reading »

UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Remzi Bey, emekliliğin tadını çıkarıyordu. Uzun yıllar çalışmış nihayet emekli olmuştu. Öyle ya biraz da gezip, tozsundu canım. Artık torunları da vardı, onlarla daha çok vakit geçirmeyi plânlıyordu. İşte bu düşüncelerle Fatih’ten kalktı Eminönü’ne doğru yürümeye başladı. Orada Tahtakale’ye uğrayacak, torununa oyuncak alacaktı. Hem de gezmiş olurdu fena mı? Tahtakale’ye gelince kafası karıştı, her tarafta bir bağırış […]

Continue reading »

«RAMAZAN’DA KULLUK ENDİŞESİ!»

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan geliyor. Samimî ve ihlâslı müslümanlar, heyecan ve sevinç içinde bereketi ve birçok güzelliği barındıran Ramazân’ı bekliyorlar. Her yıl olduğu gibi, bu Ramazan öncesi de yüreğimde; heyecanıma ve sevincime eş değerde, beni sık sık düşündüren ve yüreğimin ortasına gelip oturan, dağ gibi hüzün ve endişeler mevcut. Bizler için; kıymetli biri evimize misafir olacağında, […]

Continue reading »

O MÜJDEDEN…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Cihanda tehlikeler fazlalaştı yâ Rabbi!.. Bugün virüs ve figan doldu taştı ya Rabbî! Zor anda Ahmed’e mîraç ki eyledin müjde; O müjdeden, yine ver kutlu bir devâ, bize de!.. mefâilün / feilâün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »

RABBE GİDER TESTİN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Çektin ölüm kılıcını, Tepemize astın virüs! Mağrurların haracını, Nefesini kestin virüs!.. Yarasa ininden misin? Kobranın içinden misin? Çin’den mi Mâçin’den misin? Nerelerden estin virüs? Diyar diyar geziyorsun, Hücrelere sızıyorsun, Kime, niçin kızıyorsun; Nedir bize kastın virüs? Pek miniksin ey Korona, Gücün yeter pehlivana, Ne iyi gelir yarana? Nedir senin dostun virüs? Yaktı yıktı «bilim dîni», Verdin; […]

Continue reading »

AF DİLE RABBİM’DEN, BİR HÜSN-İ ZANLA!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   İnce ince düşün, vicdanına sor: «Bugün Allah için ne yaptın nefsim?» Bil ki; bu hayatın hesabı çok zor, Ömür gelip geçer, bak mevsim mevsim! Nasıl akıp gider, hayat ırmağı? Söyle ömrün hangi mevsimindesin? Düşündün mü sen hiç kara toprağı? Kesilecek bir gün senin de sesin! Bir bakarsın hayat durur ânîden, Baharın kaybolur, gelir sonbahar! Bir umut […]

Continue reading »

BİTMEZ ULUBATLILAR

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Bendimizi çiğnemiş, Altaylardan kopmuşuz, Yiğitlerin soyundan, Oğuz’dan bir sopmuşuz, Savaş meydanlarında olmazları yapmışız!.. Sanırsın ki atlara binip gitti atlılar… Bir ölür bin doğarız, bitmez Ulubatlılar! Keskin kılıcımızla dar ettik meydanları, Pusatlı çerilere yâr ettik meydanları, Küstah palikaryaya zor ettik meydanları!.. Saçları güneş rengi, rüzgârdan kanatlılar… Bir ölür bin doğarız, bitmez Ulubatlılar! Kur’ân’la arınmıştır, ceddin özü […]

Continue reading »

RÜKÛDA BİR MİNARE

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Süzülsem kartal gibi, konsam kaya başına, Mendil olsam bu şehrin, damlayan gözyaşına. Yürüsem seher vakti, rehâvete düşmeden, Abdest alsam, zemzemî üç lüleli çeşmeden. Varsam Sara Hatun’a, yürüyüp caddesinde, Cumayı, Selçuklunun kılsam seccadesinde. Gidip kabri başına, sabahı Beyzâde’ye, Bir Fâtiha göndersem, Hacı Hulusi Bey’e. İzin çıksa uğrasam, Çubuk Bey konağına, Dîvanda selâm dursam, yüz sürsem otağına. […]

Continue reading »

EN GÜZEL SEVGİ

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Bir derdim var gelmez dile, Söyleyemem el içinde… Âşık oldum ben bir güle, Yüz binlerce gül içinde… Sevgisiyle safâ buldum, Hak yoluna tâbî oldum, Âb-ı hayat aşka daldım; Mâhî oldum göl içinde… O’dur âlemler sultânı! Candan öte canlar cânı! Cümle derdimin dermanı; Baldan içre bal içinde… O’nu bulan neyi arar? Bulamayan neye yarar!?. Kul Hakkı verdin […]

Continue reading »
1 2 3 4 155