LİSÂNA DAİR NOTLAR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   “Kitap tavsiye eder misin?” talepleriyle muhatap olduğumda, yakın tarihler için, lisan bakımından tavsiyeye şâyan pek fazla eser bulamamanın ızdırabını yaşıyorum. Hâlbuki 80 öncesine baksak, hissiyat ve fikriyâtı tam olarak gönlümüze göre olmayan birçok kişinin dahî, lisânının temiz ve faydalı olduğunu görüyorduk. 20. asrın başına, yani Osmanlı’nın son devresindeki kalem erbabına bakarsak ise; hemen […]

Continue reading »

NESİL DERDİNDE BİR DÂVÂ ADAMI

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com “Kendini Allah ve Rasûlü’nün dâvâsına adamış, sırf Allah rızâsı için; canını, malını ve mevkiini, din ve devleti, vatan ve milleti için fedâya hazır, şanlı, mukaddes ay yıldızlı bayrağın gölgesinde dövüşen, nefsini düşünmeyen ve ülküsünde fânî olmuş yiğitlerdir. Onlar büyük ve şanlı tarihimizin doğurduğu; Allah ve Rasûlü’nün hizmetine sunulmuş ve küfrün bütün oyunlarını bozan, cesaretini kıran, […]

Continue reading »

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -3-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com ÇOĞULCU YÖNETİMLER ve MİLLİYETÇİLİK Fransız Devrimi’yle beraber güçlenen orta sınıfın daha katılımcı yönetim arayışları; Fransız aydınlarının ihtilâl öncesi yoğurduğu millî hâkimiyet, halkın yönetime katılması, eşitlik, adâlet gibi fikirlerin güçlenip, ihtilâlin dünyaya da yayılan, somut talepleri hâline dönüştü. Bu durum, bu fikirlerin yayılarak yönetimleri için tehdit oluşturacağını düşünen totaliter diğer Avrupa ülkelerini endişeye sevk etti. Bu […]

Continue reading »