ASGARÎ KÂR

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Seriyy-i Sakatî -kuddîse sirruhû- 772’de Bağdat’ta doğdu. Baba mesleği olan hurdacılıktan (sakatî) geçimini sağladığı için bu nisbeyi aldı. Hadis öğrenmek için Mekke’ye kadar gitti. Mârûf-i Kerhî ve Bişr-i Hafî gibi sûfîlerin sohbetinde bulunan Seriyy-i Sakatî -kuddîse sirruhû-, zühd ve takvâya ehemmiyet verirdi. «Keşke herkesin üzüntüsünü ben çeksem de onlar rahatlasa!» diyerek başkalarını kendine tercih […]

Continue reading »

KİM?

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com -Ahmet SAĞLAM’a ithâfen- Deli gönül bilir misin mü’minin; Kılıcı kim? Kalkanı kim? Zırhı kim? Kurtuluşa kapı açan son dînin; Kılıcı kim? Kalkanı kim? Zırhı kim? Mâsivâya aç değilse içerin, Sanma hüner sende, senin becerin, Tek başına çölde kalan Hacer’in; Kılıcı kim? Kalkanı kim? Zırhı kim? Müptelâsı ise kişi mârûfun, Tutar onu, ellerinden ârifûn. Mısır’a […]

Continue reading »

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – HAZIR MISIN?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Zâhid, sûfî ve muhaddis İbrahim bin Edhem bin Mansur -kuddîse sirruhû-, Belh şehrinde doğdu. Nesebi Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’a dayanır. Önceleri hükümdar olan İbrahim bin Edhem Hazretleri, daha sonra zühd ve takvâ hayatına yöneldi. İlim tahsil edip İmâm-ı Âzam Hazretleri’nin sohbetinde bulundu. Şu hikmetli sözler kendisinden rivâyet edilmiştir: “Lokmayı helâlden temin edebilmek için uğraşmak; […]

Continue reading »

VEDÂ GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Şinâsî-yi Mevlevî’yi tazmin- “Derûnu âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar.” Melâmet mülkü bir kâşânedir, vîrâne sansınlar. Ezel nakkāşı tasvîr eylemiş cânâneyi canla, Gönül yârin mekânıyken neden boş hâne sansınlar? Hayâtın sırrı gizlenmekde sevdâ imtihânında: Hayâl ufkunda beyhûde dönen pervâne sansınlar. Bu fânî âlemin geçdik melâliyle visâlinden, Hakîkatde keder çokdur bırak bir tâne sansınlar… Figānın Arş’a yükselsin […]

Continue reading »

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – GÖĞE DEĞECEKTİM

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-, 600 yılında Mekke-i Mükerreme’de doğdu. Peygamber Efendimiz -sâllâllâhu aleyhi ve sellem-’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halîfesidir. Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için «Kerremallâhu vechehû» yani «Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin.» duâsıyla anıldı. 10 yaşlarındayken İslâm ile şereflenen Ali -radıyallâhu anh-, hicrî 2. senenin son ayında Hazret-i Fâtıma ile evlendi. Hazret-i […]

Continue reading »

EBR-İ NİSAN
NİSAN YAĞMURSUZ MAYIS GÜLSÜZ OLMAZ

YAZAR : İlyas KAYAOKAY kayaokay_2323@hotmail.com Halk takvimine göre nisan, diğer adıyla yağmur ayı, günümüzde kullandığımız takvimdeki nisanın 13’ünden başlayıp mayısın 12’sine kadar devam eder. Biz de bu ay kalemimizin fidanı için, mürekkebinin bereketli olmasını temenni ederek yazımızın yönünü nisana yönelttik. Yağmurların yeryüzünü ihyâ etmesi gibi Peygamberimiz’in de cihanı nurlandırdığı bir aydır nisan. Kışın ölü örtüsü, nisan ile yeniden hayat bulur. […]

Continue reading »