KİLİSEDE BİR OSMANLI SANCAĞI

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Almanya’nın Augsburg kentindeki ünlü Dom Kilisesi’nde asılı bulunan bir Osmanlı sancağı var. Sancağı gören ziyaretçiler şaşırırken, özellikle müslüman Türkler duygulu anlar yaşıyor. Dom Kilisesi basın bürosundan edindiğimiz bilgiye göre; Osmanlılarla yapılan bir savaşta ele geçirilen Osmanlı sancağı, 21 Ekim 1689’da Prens Louis von Baden tarafından kiliseye asılmak üzere «Dom Dekanı»na verilmiş. Bir yüzünde; “Lâ ilâhe […]

Continue reading »

AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -3-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com JEAN CALVİN VE FRANSA’DA REFORM Luther’in Almanya’da başlattığı Protestanlık hareketinin bir benzeri, Fransa’da Jean Calvin tarafından ortaya kondu ve son derece etkili bir biçimde gelişti. Calvin (1509-1564) Fransa’da doğmuş ve hukuk öğrenimi görmüştü. 1553 yıllarında Protestan oldu ve Cenevre’ye kaçarak «Hıristiyan Dîni’nin Bağlayıcı İlkeleri» adlı eserini yayınladı. Reformcu olmakla beraber, oldukça bağnaz fikirler de taşıyordu. […]

Continue reading »

AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -1-

YAZAR : Ahmed MERAL ahmedmeral61@gmail.com PROTESTANLIĞIN DOĞUŞU Reform; kelime anlamıyla; «bir şeyin aslını bozmadan onda yapılan değişiklikler» şeklinde tarif edilirse de ıstılahî olarak; 16. asırda Batı Avrupa hıristiyan dünyasında, Katolik Kilisesi’ne karşı gelişen başkaldırı hareketleri ve mezhebî mücadelelerin geneline verilen addır. Putperest Roma İmparatorluğu üzerinde gelişip serpilen Hıristiyanlık, Roma putperestliğini uzun ve çileli mücadeleler sonucunda alt etmeyi başarmış ve imparatorluk […]

Continue reading »